de-tuinontwerper – Groen Adviesburo Hoff- tuinontwerp.eu respecteert de privacy de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op dewebsite van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgendegebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien u dit gebruik wenst te weigeren dient u dit venster te sluiten. De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook “De website”):

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”):

de-tuinontwerper – Groen Adviesburo Hoff- tuinontwerp.eu

Naam: H.F. Hoff ( René)

Adres: Erve Joost 11

Postcode en plaats: 7451 VP Holten

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden, niet gebruiken voor commerciële politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden,

geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten

functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd

bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing,

op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de

technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is

ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan

dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken

• tot de gehele of een gedeelte van de website alle informatie verwijderen die het

functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale

wetgeving of in strijd is met internet-etiquette

• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of

onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn

functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet en vanwege het schenden van de voorwaarden van

deze privacy policy. De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan

wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de

website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de

beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij

gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of

identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon

die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals

een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer

elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en de-tuinontwerper – Groen Adviesburo Hoff- tuinontwerp.eu En indien aan de orde voor het verwerken van uw tuinontwerp en betalingen. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die via deze website zijn verzameld, tenzij nodig voor het doel van de website.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u elders op deze website.

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te

ontvangen, stuurt u ons een e-mail.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te

onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur

zoals deze bij wet is bepaald. Google zal haar bezoekersstatistieken 26 maanden bewaren.

De gemaakte tuinontwerpen en beplantingsplannen worden en blijven bewaard op een beveiligde computer en een versleutelde backup bij de kpn,

Artikel 11 – Cookies

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om middels analytische, functionele en tracking

cookies bezoekgegevens bij te houden. De gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en

klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website, zodat wij elke

bezoeker zo goed mogelijk kunnen voorzien van de gewenste informatie. Tevens beogen wij hiermee te kunnen analyseren hoe effectief onze Google AdWords-advertenties zijn. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden. Met Google

hebben wij een verwerkersovereenkomst getekend. Wij verwijzen naar het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe zij met uw gegevens omgaan. Ook raden wij aan het privacybeleid van Google Analytics te raadplegen wanneer u meer wilt weten over hoe Google omgaat met uw data.

Cookies en privacy

Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen

in de browser van uw computer, mobile telefoon of tablet. Er zijn verschillende soorten cookies

waarbij we hieronder kort aangeven welke cookies wij gebruiken en waarom wij dat doen.

Voor de meeste van onderstaande cookies moet u dus toestemming geven bij het eerste bezoek aan

onze website en indien wij hier gebruik van maken zult u een cookiebanner zien waarbij u om deze

toestemming wordt gevraagd. Wij willen u erop attent maken dat u er ook voor kunt kiezen om uw

browserinstellingen aan te passen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies geplaatst

worden of wanneer u nooit wilt dat er cookies geplaatst worden. Wees u er wel van bewust dat dit

gevolgen kan hebben voor de functies en het gebruik van onze website. Wij kunnen u in dit geval niet

een optimale gebruikerservaring garanderen.

Functionele – Cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Er hoeft hiervoor geen

toestemming gegeven te worden.

Analytische – Cookies zorgen ervoor dat de website kan meten wat onze bezoekers op de website

doen. De statistieken herleiden wij niet naar personen. Wij zijn hierdoor in staat onze website zo

gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics als derde partij.

Omdat wij met afgeschermde ip-nummers gebruiken, is uw toestemming hier ook niet voor nodig.

Remarketing & Advertentie – Cookies zorgen ervoor dat eerdere bezoekers van onze website

advertenties aangeboden krijgen die aansluiten bij hun interesse op basis van eerder zoekgedrag. U

kunt zich hiervoor afmelden in uw browser of door geen toestemming te geven bij het eerste bezoek

aan de website (alleen als deze cookie geactiveerd, zal om toestemming worden gevraagd).

Interesse – Cookies zorgen ervoor dat wij onze website kunnen voorzien van informatie die zo

relevant mogelijk is voor onze bezoekers. U kunt zich hiervoor afmelden in uw browser of door geen

toestemming te geven bij het eerste bezoek aan de website (alleen als deze cookie geactiveerd, zal

om toestemming worden gevraagd).
Social Media – Cookies zorgen ervoor dat u door middel van buttons content kunt delen via uw social

media. Voor de cookies die social media partijen plaatsen en hun privacy beleid verwijzen wij naar de

websites van deze partijen.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk

besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internettelefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten en diensten op de website kunnen

geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de

woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent

deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot:

de-tuinontwerper

T: 06 -53 2424153

M: tuin@ntwerp.nl

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten